logo maria osiekowicz

mgr inż.
Maria Osiekowicz

rzeczoznawca majątkowy

Umów spotkanie

Jestem absolwentką Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Działam na terenie Warszawy i okolic, jednakże w indywidualnych przypadkach realizuję także zlecenia na terenie całej Polski.

Posiadam bogate doświadczenie z zakresu wyceny nieruchomości, z wyceną nieruchomości związana jestem od 2011 roku.

Zajmuję się wyceną nieruchomości, sporządzaniem opracowań dotyczących ich wartości, wykonuję analizy rynku oraz oferuję specjalistyczne doradztwo branżowe. Poniżej przedstawiam rodzaje wycenianych nieruchomości, a także cele, dla których wykonuję operaty szacunkowe.

Maria Osiekowicz rzeczoznawca majątkowy
mgr inż. Maria Osiekowicz
rzeczoznawca majątkowy
nr uprawnień 7615

Rodzaje wycenianych nieruchomości

 • nieruchomości gruntowe
  działki budowlane, działki rolne
 • nieruchomości gruntowe zabudowane
  domy mieszkalne, budynki gospodarcze
 • nieruchomości lokalowe
  lokale mieszkalne, lokale użytkowe
 • nieruchomości komercyjne, przemysłowe, biurowe i magazynowe
 • ograniczone prawa rzeczowe
  użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • określam również wartość nieruchomości dla indywidualnych potrzeb Inwestora

Wyceny nieruchomości sporządzam dla celów

Umów się na spotkanie!

Wymagane dokumenty

Nieruchomości lokalowe

(lokal mieszkalny, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lokal użytkowy)

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu (jeśli dotyczy)
 • umowa z deweloperem wraz załącznikami (jeśli dotyczy)
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży – (jeśli dotyczy)
 • umowy cywilnoprawne – umowa najmu (jeśli dotyczy)
 • dokumenty potwierdzające wydatki operacyjne: koszty ubezpieczenia i ochrony nieruchomości, podatek od nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością koszty napraw bieżących i konserwacji (jeśli dotyczy)

Nieruchomości komercyjne

(magazyny, obiekty biurowe i handlowe)

 • numer księgi wieczystej
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży (jeśli dotyczy)
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku/ lokalu, np. dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu, inwentaryzacja obiektu
 • pozwolenie na budowę inwestycja w trakcie realizacji lub pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie do użytkowania
 • umowy najmu (jeśli jest wynajmowany)
 • zestawienie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości ponoszone przez właściciela
 • podatek od nieruchomości
 • opłata za użytkowanie wieczyste
 • koszty zarządzania nieruchomością
 • ubezpieczenie nieruchomości

Nieruchomości gruntowe

Nieruchomości zabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • pozwolenie na budowę
 • decyzja o warunkach zabudowy albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży (jeśli dotyczy)
 • dokument potwierdzający powierzchnię użytkową budynku, np. dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu, inwentaryzacja obiektu
 • kosztorys prac budowlanych / remontowych

Nieruchomości niezabudowane

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium zagospodarowania przestrzennego
 • akt notarialny lub inny dokument określający prawo do nieruchomości
 • przedwstępna umowa kupna – sprzedaży (jeśli dotyczy)
 • decyzje administracyjne: pozwolenie na budowę, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli były wydane)

Cennik

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego wyceny nie zależy od wartości nieruchomości. Koszt wyceny uzgadniany jest po określeniu celu wyceny, rodzaju nieruchomości oraz zakresu niezbędnych do wykonania czynności. Ostateczny koszt wykonania wyceny jest związany z rzeczywistą pracochłonnością, na którą wpływają m.in. następujące czynniki:

Koszt usługi ustalany jest każdorazowo indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od powyższych czynników.

Wychodząc z założenia, że moim największym kapitałem są zadowoleni Klienci, czuwam nad jakością sporządzanych opracowań oraz terminowością wykonywania prac.

Przy realizacji wycen działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych.

Skontaktuj się
ze mną


Maria Osiekowicz
05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Bartnicza 7A/2

Telefon:
534-989-125

Email:
biuro@osiekowiczwyceny.pl